română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2013.02.22

Pálos misszió Háromszéken a 18. században


Konferencia, kiállítás és könyvbemutató a Székely Nemzeti Múzeumban

Időpont: 2013. február 22, 18 óra.

Előadások:
P. Bátor Botond (OSPPE, tartományfőnök): A pálos rend múltja és jelene
Csáki Árpád: Az illyefalvi rendház és könyvei, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013 (Székelyföldi könyvgyűjtemények 1.) – könyvbemutató
Benedek Éva–Pénzes Lóránd: Az illyefalvi rendház könyveinek konzerválása

Támogatók: Bethlen Gábor Alap , Kovászna Megye Tanácsa
Szervezők: Székely Nemzeti Múzeum, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára


Az illyefalvi pálos rendház és könyvei kiállítás 2013. március 8-ig látogatható.


Az illyefalvi pálos rendház és könyvei

A magyar alapítású pálos rend erdélyi jelenléte a 16. század derekán megszakadt, Berzeviczi Lajos és Egri Györgynek a fejedelemség utolsó évtizedeiben végzett székelyföldi magánmissziójától eltekintve a pálosok hivatalos visszatérésére a 18. század legelején került sor (Tövis, Illyefalva, Torda).
Háromszéki missziós tevékenységük 1701-ben kezdődött: P. Székely András említett év tavaszán vette át a pálos rend számára Nagy Mózes plébánostól a Bialis Ferenc költségén Páduai Szent Antal tiszteletére néhány évvel korábban fából épített illyefalvi kápolnát, vele együtt pedig pedig az alsóháromszéki katolikus közösségek lelki vezetését.

Nyolc és fél évtizedere nyúló sikeres missziójuk során az illyefalvi pálos szerzetesek két templomot építettek (1723, 1754) kis fa rendházuk mellé, valamint adományok és vásárlások útján kiépítették a misszió anyagi hátterét biztosító birtoktestet. Évtizedeken keresztül káplánként szolgáltak a bodolai Béldi, kőröspataki Kálnoki és uzoni Mikes udvarokban. Tevékenységükhöz köthető továbbá a sepsiszentgyörgyi plébánia újjáészervezése is az 1760-as évek elején. A rend feloszlatását (1786) követően birtokaik kincstári tulajdonba kerültek, ingóságaik közül az általak vezetett antakönyvek, az 1775-ben öntött harang, valamint részben könyvtáruk maradt.

A rezidencia könyvgyűjteményét feltehetően P. Bencsik Márton alapozta meg az 1710-es éves közepén, egy 1716-ból származó könyvbejegyzés az illyefalvi rendház könyveinek katalógusáról tesz említést. A folyamatosan bővülő könyvgyűjtemény legfontosabb gyarapodási tényezői az erdélyi vagy magyarországi rendházak valamelyikéből érkező rendtagok voltak, amint azt az általuk hátrahagyott magán- vagy valamelyik rendházból kikölcsönzött könyvek bejegyzései jelzik. A rendház könyvtára a vidék katolikus főnemességének jóvoltából is gazdagodott.

Az illyefalvi pálos rendház tulajdonosi (possessori) bejegyzéssel ellátott könyvei közül jelenleg 62 kötetet tartunk számon a plébánia könyvtárában. Többségük 17–18. századi latin, kisebbrészt magyar nyelvű nyomtatvány, elsősorban a missziós tevékenységben hasznosítható prédikációs irodalom, a lelkiségi, teológiai és aszketikus művek alkotják. Az egykori könyvgyűjtemény pontos rekonstruálása a 18. századi katalógus hiányában bizonytalan, köteteinek száma a 19. századi adatok (vizitációs jegyzőkönyvek) alapján 80–100-ra tehető.

(Csáki Árpád)
2018.04.27-29
Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum olyan kiállítást hozott létre, amely az irodalmi kiállításokra jellemző hagyományos elemeket a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal ötvözi.[ részletek ]
2018.04.27
Weöres Sándor születésének 100. évfordulója alkalmából a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum olyan kiállítást hozott létre, amely az irodalmi kiállításokra jellemző hagyományos elemeket a legmodernebb multimédiás, interaktív nyelvi játékokkal ötvözi.[ részletek ]
2018.04.19
2018. április 19-én, csütörtökön 17 órától a „Tehetségük az isteni kegyelem ajándéka” című, a Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató időszakos tárlat záróeseményeként Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője, a kiállítás kurátora tart szakavatott tárlatvezetést a Székely Nemzeti Múzeumban. [ részletek ]
2018.04.15
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. április 15-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.03.30
A Székely Nemzeti Múzeum március 30-án, március 31-én, április 1-én és 2-án zárva tart. [ részletek ]
2018.03.29
Március 29-én, csütörtökön reggel 9 órától közszemlére kerül a Székely Nemzeti Múzeum földszinti folyosóján az a leletegyüttes, amely az uzoni Béldi-Mikes kastély 2016-os régészeti kutatása során került elő. [ részletek ]
2018.03.21
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum műtárgyvédelmi fertőtlenítés miatt 2018. március 21-én (szerdán) 9 órától - 2018. március 31-éig (szombat) ZÁRVA tartja az 1-2. emeleten található néprajzi kiállításokat![ részletek ]
2018.03.16
A vallásszabadság első kinyilvánításának tiszteletére, március 16-án, pénteken 19 órától hangversenyre és tudományos előadásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
2018.03.14
A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében [ részletek ]
2018.03.11
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. március 11-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.02.21
2018. február 21-én, szerdán 18 órától különleges programmal várjuk Sepsiszentgyörgy kultúrakedvelő közönségét a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termébe.[ részletek ]
2018.02.19
A Székely Nemzeti Múzeumban február 19-én, hétfőn 18 órától Zsigmond Enikő geológus Izland, ahol az idő születik című könyvének vetítéssel egybekötött bemutatójára kerül sor az intézmény Bartók Termében.[ részletek ]
2018.02.08
Az előadó, dr. Reisinger János irodalomtörténész és bibliakutató február 8-án, csütörtökön 18 órától tart vetített képes előadást Munkácsy Mihály: Golgota címmel.[ részletek ]
2018.02.06
Fennállása első budapesti „vendégszereplésére” készül a Székely Nemzeti Múzeum. Az intézmény Kós Károly tervei alapján épült székhelyének felújítása idején a múzeum gyűjteményének több darabját fővárosi kiállítóterek látják vendégül.[ részletek ]
2018.01.28
A Szacsvay Akadémia című előadás-sorozat első előadását január 28-án, vasárnap 18 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.