română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2013.02.22

Pálos misszió Háromszéken a 18. században


Konferencia, kiállítás és könyvbemutató a Székely Nemzeti Múzeumban

Időpont: 2013. február 22, 18 óra.

Előadások:
P. Bátor Botond (OSPPE, tartományfőnök): A pálos rend múltja és jelene
Csáki Árpád: Az illyefalvi rendház és könyvei, Székely Nemzeti Múzeum, Sepsiszentgyörgy, 2013 (Székelyföldi könyvgyűjtemények 1.) – könyvbemutató
Benedek Éva–Pénzes Lóránd: Az illyefalvi rendház könyveinek konzerválása

Támogatók: Bethlen Gábor Alap , Kovászna Megye Tanácsa
Szervezők: Székely Nemzeti Múzeum, Gyulafehérvári Főegyházmegyei Levéltár Sepsiszentgyörgyi Gyűjtőlevéltára


Az illyefalvi pálos rendház és könyvei kiállítás 2013. március 8-ig látogatható.


Az illyefalvi pálos rendház és könyvei

A magyar alapítású pálos rend erdélyi jelenléte a 16. század derekán megszakadt, Berzeviczi Lajos és Egri Györgynek a fejedelemség utolsó évtizedeiben végzett székelyföldi magánmissziójától eltekintve a pálosok hivatalos visszatérésére a 18. század legelején került sor (Tövis, Illyefalva, Torda).
Háromszéki missziós tevékenységük 1701-ben kezdődött: P. Székely András említett év tavaszán vette át a pálos rend számára Nagy Mózes plébánostól a Bialis Ferenc költségén Páduai Szent Antal tiszteletére néhány évvel korábban fából épített illyefalvi kápolnát, vele együtt pedig pedig az alsóháromszéki katolikus közösségek lelki vezetését.

Nyolc és fél évtizedere nyúló sikeres missziójuk során az illyefalvi pálos szerzetesek két templomot építettek (1723, 1754) kis fa rendházuk mellé, valamint adományok és vásárlások útján kiépítették a misszió anyagi hátterét biztosító birtoktestet. Évtizedeken keresztül káplánként szolgáltak a bodolai Béldi, kőröspataki Kálnoki és uzoni Mikes udvarokban. Tevékenységükhöz köthető továbbá a sepsiszentgyörgyi plébánia újjáészervezése is az 1760-as évek elején. A rend feloszlatását (1786) követően birtokaik kincstári tulajdonba kerültek, ingóságaik közül az általak vezetett antakönyvek, az 1775-ben öntött harang, valamint részben könyvtáruk maradt.

A rezidencia könyvgyűjteményét feltehetően P. Bencsik Márton alapozta meg az 1710-es éves közepén, egy 1716-ból származó könyvbejegyzés az illyefalvi rendház könyveinek katalógusáról tesz említést. A folyamatosan bővülő könyvgyűjtemény legfontosabb gyarapodási tényezői az erdélyi vagy magyarországi rendházak valamelyikéből érkező rendtagok voltak, amint azt az általuk hátrahagyott magán- vagy valamelyik rendházból kikölcsönzött könyvek bejegyzései jelzik. A rendház könyvtára a vidék katolikus főnemességének jóvoltából is gazdagodott.

Az illyefalvi pálos rendház tulajdonosi (possessori) bejegyzéssel ellátott könyvei közül jelenleg 62 kötetet tartunk számon a plébánia könyvtárában. Többségük 17–18. századi latin, kisebbrészt magyar nyelvű nyomtatvány, elsősorban a missziós tevékenységben hasznosítható prédikációs irodalom, a lelkiségi, teológiai és aszketikus művek alkotják. Az egykori könyvgyűjtemény pontos rekonstruálása a 18. századi katalógus hiányában bizonytalan, köteteinek száma a 19. századi adatok (vizitációs jegyzőkönyvek) alapján 80–100-ra tehető.

(Csáki Árpád)
2017.10.19
2017. október 19-én, csütörtökön délután 18 órától a Magyar Festészet Napja alkalmából kamarakiállítás nyílik, illetve kötetlen beszélgetésre és alkotó foglalkozásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termében. [ részletek ]
2017.10.15
A Székely Nemzeti Múzeumban második alkalommal szervezik meg a Meleté nevet viselő svájci-magyar közös projektet. A foglalkozássorozat vezetői Sara Franchini, Salat-Zakariás Soma és Antonio Planelles 2017. október 15–20. két műhelyfoglalkozásra várják délutánonként a múzeumba a 12 évnél idősebb érdeklődőket.[ részletek ]
2017.10.15
Meleté, a meditáció, testmozgás és gyakorlás múzsájának nevét viseli az a svájci-magyar közös projekt, amelynek célja, hogy svájci zenepedagógusok az általuk felajánlott hangkeltő eszközök segítségével megismertessék a német nyelvterületen elterjedt alapfokú zenei oktatást (“Elementare Musikerziehung”) Sepsiszentgyörgyön is. [ részletek ]
2017.09.28
Szeptember 28-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig utoljára látogatható ingyenesen a Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.08.03
Augusztus 3-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig ingyenesen látogatható a Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.07.28
A Székely Nemzeti Múzeumban 2017. július 28-án, pénteken 18 órától új időszakos kiállítás nyílik Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei 1914-1918 címmel. [ részletek ]
2017.06.28
Június 29-én, csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kerül közszemlére a idei hatodik hónap műtárgya. [ részletek ]
2017.06.24
A Székely Nemzeti Múzeumban már évtizedes hagyománnyá vált, hogy a nyári napfordulót különleges programokkal és éjfélig tartó ingyenes nyitvatartással ünnepeljük. Idén sem lesz ez másként, június 24-én, szombaton 18 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket rendhagyó tárlatvezetésekre, zenés-mesés-bábos „kuruttyra”, táncelőadásra, kézműves foglalkozásokra és filmvetítésre. [ részletek ]
2017.05.30
Székelyföld legkorszerűbb múzeuma lesz a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Kós Károly tervezte épületegyüttest európai uniós alapokból újítják fel, a finanszírozási szerződést kedden írták alá a Megyeházán.[ részletek ]
2017.05.24
Május 26-án, csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeum régészeti gyűjteményéből kerül közszemlére a idei ötödik hónap műtárgya. [ részletek ]
2017.05.23
A magyar fővárosban élő Tassy Gyula jóvoltából adományként került műtárgyállományunk közé Feszty Árpád (1856-1914) akadémista festő Árpád vezért ábrázoló szénrajz-tanulmánya.[ részletek ]
2017.05.14
Május 14-én, vasárnap hatodik alkalommal tartják meg a Madarak és Fák Napját a Székely Nemzeti Múzeumban. [ részletek ]
2017.04.28-30
Szent György Napok alkalmából a Székely Nemzeti Múzeum április 28-30 között reggel 9 és délután 16 óra között várja látogatóit.[ részletek ]
2017.04.25
Április 25-én, kedden 19 órakor stúdiókiállítás nyílik a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében a Magyar kard napja alkalmából.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.