română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2011.12.06

Kiss Manyi Centenáriumi kiállítás

Kiss Manyi idén lenne 100 éves. A Székely Nemzeti Múzeum valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet a centenáriumi emlékév tiszteletére számos eseményt szervezett, (kiállítást a budapesti Vendéglátóipari Múzeumban, Pécsett a Poszton, Emléktáblaavatást Magyarlónán, kiállítást a Zágonban és Budapesten az OSZMI-ban) de ezek sorában kiemelkedő a Székely Nemzeti Múzeumban a Centenáriumi Kiállítás megnyitása.

Zágon és családja mindennél fontosabbak voltak Kiss Manyi számára: nyaranként vissza-visszatért szülőföldjére, művészete is ebből a talajból gyökerezett. Bár a tárgyak, képek csak halvány lenyomatai lehetnek egy ember életének, egy művész pályája szempontjából mégis konkrét fogódzót jelentenek az emlékek megőrzéséhez. Segíthetnek abban az idelátogató emlékezetében a színésznő, a XX. századi magyar színjátszás egyik legnagyobb tehetsége méltó módon fennmaradjon.

A két múzeumi intézmény immár 5 éves együttműködése során, számos sikeres kiállítást hozott létre. Ez alkalommal számos olyan színháztörténeti jelentőségű dokumentumot hoz nyílvánosságra, amely az utóbbi évek kutatásai, az EMKE Szabédi Emlékház, Kónya Ádámmúzeológus, a hamburgi Uferini dinasztia, valamint Kiss Manyi unokaöccsének, Kiss Albert és családjának fáradhatatlan munkája révén került napvilágra.
A kiállítás a szokásos látványelemeken túl tartalmazza, annak a bélyegnek a muszterpéldányát, amelyet a Magyar Posta bocsátott ki a centenárium tiszteletére, és azt is megtudhatjuk, hogy mi volt a színésznő kedvenc játéka az OKÉ. Melyet a vállalkozó kedvű nézők a helyszínen ki is próbálhatnak.

Pályája

“Színészi alkotóereje költői emberismerete végigértelmezése nem termelt selejtet. Nagy alkotó volt operettszubrettként, Csehov színpadi megtestesítőjeként, Sarkadi házmestereként egy stúdió-előadásban, vígjátékban, tragédiában, középfajú színműben. Mélyről eredt tragikomikuma özvegy Máknéja-ként Fejes Endre Vonó Ignácában, és a Brecht körül habzó skolasztikus viták idején Kurázsi mamaként shilleri hevülettel vonta kordéját, kevéssel a szubrett szerepkörből átigazolása után iskolajátékot teremtve az intellektuális erőből, anélkül, hogy sótlanná szikkasztotta volna háborúban hányódó gyermekeit az üzletért föláldozó markotányosnő tragikai alakját.”
Összegzi meg pár sorban színészi játékának költőien tömör foglalatát a legbiztosabb ízlésű kritikusok egyike Molnár Gál Péter.
1911-ben született az erdélyi Magyarlónán, de már csecsemőként Zágonba vitték, ahol nagynénje és férje fogadták örökbe. Boldog gyermekkora volt, amire mindig szeretettel emlékezett vissza. Kisgyermekkorában zongoraművésznőnek készült, de már tizennégy évesen a kolozsvári Izsó Miklós féle színitanodába jár, első szerepeit is itt kapja.

1928-tól Szegeden szubrett, naiva, komika, statiszta és táncosnő. 1939-ben a Délibáb ezt a hírt közli:
„Kiss Manyi az Andrássy Színház tehetséges művésznője tudvalevőleg pár héttel ezelőtt férjhez ment Uferini, a híres bűvész fiához. Természetes, hogy Kiss Manyi vőlegényétől, majd később férjétől sok mindent megtanult a bűvészetből.”
A harmincas években a Fővárosi Operettszínház szerződtette, majd a Vígszínházhoz került. 1954-től egészen 1971-ben bekövetkezett haláláig a Madách Színház társulatának tagja.
Élete első sorsdöntő sikerét az Operettszínházban aratta, 1940-ben Eisemann Mihály Fiatalság bolondság című darabjában: a korabeli kritika ezt írta: „...be kell vallanunk férfiasan, hogy nem volna olyan sikere a darabnak, amilyen elvitathatatlanul van, ha nem Kiss Manyi aranyoskodná az egyik jelenetet a másik után. Kiss Manyi ma már fogalom Pesten... Nem volna túlzás, ha a fővárosi Operettszínházat Kiss Manyi Színháznak neveznék el.” Vígjátéki szerepeit drámaiak követik, közülük az első Reményik Zsigmond Atyai házában Marika, majd Csehov Három nővérében Olga.

A film világa is felfedezi, több mint száz filmszerepe végigkíséri egész életét. 1954-ben Jászai Mari-díjat kapott filmbeli megható öregasszonyaiért, „nevetés facsarta könnyeket kapott a kislányért, akit a Kis Színpadon mutatott be mostanában minden este. Hirtzig Jucika 6 éves, Gál Zsigáné 60." (Színház és Mozi, 1954)

Újabb drámai szerepek következnek, 1957-ben Anna Frank naplójában Edit szerepét játssza. 1957-ben Kossuth-díjat kap, majd 1958-ban eljátssza a Kurázsi mama máig is emlékezetes címszerepét:
De Kiss Manyi igazi titkait igyekezte felfedni, Huszti Péter is:
“Azt mindig éreztette és hangsúlyozta, hogy azért más is van a világon nem csak a színház. Ott van a gyönyörű szülőfalu Zágon, Marosvásárhely és az erdélyi hegyek. Meg a fák, a virágok, a kutyák, jó ételek….És persze van a színészet is, de ez egy a sok gyönyörűség közül. Ez a sokszínű, teljes életrajongása bűvölt el mindenkit, játszótársakat, nézőket egyaránt… Szerepeit-minden érzést, indulatot, fájdalmat, örömet csatasorba állítva a lélek mélyéről hozta fel. Alakításait pontosan keverte ki, a darabból, a figurából, élményeiből, pici testéből, csirkecsontjaiból, összetéveszthetetlen hangjából… Manyika mindent tudott a színészetről, szélsőségekről, de ezen túl vagy e fölött, mestere volt az „egy a sok közül „ kisemberek megformálásának. Noha soha nem méricskélte a szerepek értékét...”

A Székely Nemzeti Múzeum tisztelettel meghívja 2011. december 6-án 18 órára a Kiss Manyi centenáriumi vándorkiállításra.
A tárlat az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, Országos Széchenyi Könyvtár, EMKE, www.szineszkonyvtar.hu, valamint a Kiss család dokumentumainak felhasználásával jött létre.

A kiállítás kurátora: Szebeni Zsuzsanna
Fotó, grafikai kivitelezés: Szebeni-Szabó Róbert
2017.12.12
Szent László alakja krónikákban, falképeken, címerekben címmel szervez konferenciát az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében december 12-én 18 órai kezdettel. [ részletek ]
2017.12.06
A Kriza János Néprajzi Társaság és a Székely Nemzeti Múzeum kiadásában megjelent Kinda István új könyve a székelyföldi gazdálkodásról.[ részletek ]
2017.11.29
A Székely Nemzeti Múzeum jelentős zászlógyűjteménnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelt jelentőségűek a különböző hadi zászlók. [ részletek ]
2017.11.21
2017. november 21-én, kedden 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatásra kerül Szentkatolnai Bálint Gábor Válogatott művek című kötete, amelyet a Hargita Kiadóhivatal jelentetett meg a Székely Könyvtár 51. köteteként.[ részletek ]
2017.11.11
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 11-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2017.11.10
2017. november 10-én, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatják a Hatvan évvel a magyar forradalom után című könyvet. [ részletek ]
2017.11.02
November 2-án, csütörtökön kerül közszemlére a tizedik hónap műtárgya, amely a Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményének részét képezi, és amely szorosan kötődik a múzeum legújabb időszakos kiállításához, a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című tárlatához.[ részletek ]
2017.10.26
A budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítását ötödik erdélyi helyszínként a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum látja vendégül. [ részletek ]
2017.10.19
2017. október 19-én, csütörtökön délután 18 órától a Magyar Festészet Napja alkalmából kamarakiállítás nyílik, illetve kötetlen beszélgetésre és alkotó foglalkozásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termében. [ részletek ]
2017.10.15
A Székely Nemzeti Múzeumban második alkalommal szervezik meg a Meleté nevet viselő svájci-magyar közös projektet. A foglalkozássorozat vezetői Sara Franchini, Salat-Zakariás Soma és Antonio Planelles 2017. október 15–20. két műhelyfoglalkozásra várják délutánonként a múzeumba a 12 évnél idősebb érdeklődőket.[ részletek ]
2017.10.15
Meleté, a meditáció, testmozgás és gyakorlás múzsájának nevét viseli az a svájci-magyar közös projekt, amelynek célja, hogy svájci zenepedagógusok az általuk felajánlott hangkeltő eszközök segítségével megismertessék a német nyelvterületen elterjedt alapfokú zenei oktatást (“Elementare Musikerziehung”) Sepsiszentgyörgyön is. [ részletek ]
2017.09.28
Szeptember 28-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig utoljára látogatható ingyenesen a Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.08.03
Augusztus 3-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig ingyenesen látogatható a Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.07.28
A Székely Nemzeti Múzeumban 2017. július 28-án, pénteken 18 órától új időszakos kiállítás nyílik Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei 1914-1918 címmel. [ részletek ]
2017.06.28
Június 29-én, csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kerül közszemlére a idei hatodik hónap műtárgya. [ részletek ]
2017.06.24
A Székely Nemzeti Múzeumban már évtizedes hagyománnyá vált, hogy a nyári napfordulót különleges programokkal és éjfélig tartó ingyenes nyitvatartással ünnepeljük. Idén sem lesz ez másként, június 24-én, szombaton 18 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket rendhagyó tárlatvezetésekre, zenés-mesés-bábos „kuruttyra”, táncelőadásra, kézműves foglalkozásokra és filmvetítésre. [ részletek ]
2017.05.30
Székelyföld legkorszerűbb múzeuma lesz a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Kós Károly tervezte épületegyüttest európai uniós alapokból újítják fel, a finanszírozási szerződést kedden írták alá a Megyeházán.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.