română  |   english  |   RSS Feed   Facebook

2011.09.22-23

Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön

Kastélyok, udvarházak és lakóik a régi Székelyföldön
konferencia
és
Az erdélyi fejedelmek székelyeknek adott címereslevelei
válogatás a Magyar Országos Levéltár okleveleiből
kiállítás

2011. szeptember 22-23.
In memoriam Demény Lajos

„…zárom ajánló soraimat azzal a kívánsággal, hogy a nemzedékünket követő fiatal szakembergárda a székely történelem kutatásában is nálunknál messzebbre hajítsa a gerelyt...”
Dr. Demény Lajos
Bukarest, 1993. augusztus havában

 

A konferencia védnökei: Prof. Egyed Ákos és gr. Kálnoky Tibor

A konferencia és a kiállítás támogatói:
Tamás Sándor Kovászna Megye Tanács elnöke
Antal Árpád Sepsiszentgyörgy polgármestere
Reisz T. Csaba Magyar Országos Levéltár c főigazgatója,
Otto Fleckhammer von Aystetten
gr. Mikes Zsigmond

A konferencia és a kiállítás szervezői: Tüdős S. Kinga, Oborni Teréz

Program

2011. szeptember 22.

10.00: A konferencia megnyitása, köszöntők:

Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke
Csorba László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója
Kálnoky Tibor, a konferencia védnöke
Tüdős S. Kinga, a Román Tudományos Akadémia Nicolae Iorga Történettudományi Intézetének tiszteletbeli tagja

10.35: Előadások
Levezető elnök: Egyed Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja

10.40 Violeta Barbu, Román Tudományos Akadémia Nicolae Iorga Történettudományi Intézete, Bukarest: In memoriam Demény Lajos
11.00 Kordé Zoltán, Szegedi Tudományegyetem: Néhány koraközépkori székely hadtörténeti problémáról
11.20 Oborni Teréz, MTA Történettudományi Intézet: A székelység jogi helyzete a 16. század közepén
11.40 Balogh Judit, Miskolci Egyetem: Udvarházépítés mint a székely nemesi reprezentáció eszköze a 16-17. században
12.00 Jánó Mihály, Székely Nemzeti Múzeum: Székelyföldi mecénások

Kérdések, hozzászólások – Ebédszünet

14.30 Előadások
Levezető elnök: Oborni Teréz, tudományos főmunkatárs, MTA TTI, Budapest

14.35 Egyed Ákos, MTA külső tag, Kolozsvár: A hídvégi Mikó nemzetség emlék- krónika és naplóírói
14.55 Gebei Sándor, Esterházy Károly Főiskola, Eger: II. Rákóczi György és székely tanácsosai
15.15 Garda Dezső, Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár-Gyergyószentmiklós: Szárhegyi Lázár István kalandos élete (1625-1679)

Kérdések, hozzászólások – Kávészünet

17.00: Kiállítás megnyitó és vezetés

Köszöntő:
Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke
Reisz T. Csaba, c. főigazgató, főosztályvezető, Magyar Országos Levéltár, Budapest

Megnyitó előadás:
Tüdős S. Kinga, Sepsiszentgyörgy: Műveltséggel, írástudással szerzett címeres nemesi oklevelek a fejedelemségkori Erdélyben

Szakmai vezetés: Tüdős S. Kinga, Oborni Teréz

2011. szeptember 23.

9.30 Előadások
Levezető elnök: Balogh Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem

9.35 Csáki Árpád, Sepsiszentgyörgy: Újabb adatok gr. Kálnoky Sámuel vicekancellár életéhez
9.55 Papp Sándor, Szegedi Tudományegyetem: Újabb adatok Mikes Kelemen és a bujdosók törökországi életéhez
10.15 T. Orgona Angelika, Magyar Nemzeti Múzeum: Kornisok a Székelyföldön a 16-17 században

10.40 Kávészünet

11.00 Kiss Erika, Magyar Nemzeti Múzeum: Erdélyi tárházak. A fejedelem nemeseinek kincsei
11.20 Pásztor Emese, Iparművészeti Múzeum, Budapest: „Skárlát szőnyeg, táblás abrosz és habos szuperlát” – házöltözetek a fejedelemség kori székely nemesi otthonokban
11.40 Csoma Zsigmond, Esterházy Károly Főiskola, Eger, Magyar Mezőgazdasági Múzeum, Budapest: Uradalmi „borlogisztika” Székelyföldön a 17. században

Kérdések, hozzászólások – Ebédszünet

14.30 Előadások
Levezető elnök: Tüdős S. Kinga, a Román Tudományos Akadémia Nicolae Iorga Történettudományi Intézetének tiszteletbeli tagja

14.35 Hubert Rossel, tud. kutató, Yvonand, Svájc: Les églises fortifiées au Pays de Sicules (Vártemplomok Székelyföldön)
14.55 Benkő Elek, MTA Régészeti Intézete, Budapest: Castellum és kolostor Székelyudvarhelyen
15.15 Szabó Judit, Kézdivásárhely: Céhes élet Kézdivásárhelyen. In memoriam Incze László
15.35 Benczédi Sándor – Csáki Árpád, Sepsiszentgyörgy: Egy háromszéki „Nobilitaris Curia” 17. századi változásai
15.55 Vekov Károly, Kolozsvár, Babes-Bólyai Tudományegyetem: Tria genera Siculorum
16.15 gr. Kálnoky Boris: Család- és helytörténeti versenyfelhívás középiskolásoknak

Kérdések, hozzászólások

Zárszó: Prof. Egyed Ákos, Tüdős S. Kinga
2018.04.19
2018. április 19-én, csütörtökön 17 órától a „Tehetségük az isteni kegyelem ajándéka” című, a Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató időszakos tárlat záróeseményeként Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője, a kiállítás kurátora tart szakavatott tárlatvezetést a Székely Nemzeti Múzeumban. [ részletek ]
2018.04.15
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. április 15-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.03.30
A Székely Nemzeti Múzeum március 30-án, március 31-én, április 1-én és 2-án zárva tart. [ részletek ]
2018.03.29
Március 29-én, csütörtökön reggel 9 órától közszemlére kerül a Székely Nemzeti Múzeum földszinti folyosóján az a leletegyüttes, amely az uzoni Béldi-Mikes kastély 2016-os régészeti kutatása során került elő. [ részletek ]
2018.03.21
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum műtárgyvédelmi fertőtlenítés miatt 2018. március 21-én (szerdán) 9 órától - 2018. március 31-éig (szombat) ZÁRVA tartja az 1-2. emeleten található néprajzi kiállításokat![ részletek ]
2018.03.16
A vallásszabadság első kinyilvánításának tiszteletére, március 16-án, pénteken 19 órától hangversenyre és tudományos előadásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
2018.03.14
A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében [ részletek ]
2018.03.11
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. március 11-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.02.21
2018. február 21-én, szerdán 18 órától különleges programmal várjuk Sepsiszentgyörgy kultúrakedvelő közönségét a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termébe.[ részletek ]
2018.02.19
A Székely Nemzeti Múzeumban február 19-én, hétfőn 18 órától Zsigmond Enikő geológus Izland, ahol az idő születik című könyvének vetítéssel egybekötött bemutatójára kerül sor az intézmény Bartók Termében.[ részletek ]
2018.02.08
Az előadó, dr. Reisinger János irodalomtörténész és bibliakutató február 8-án, csütörtökön 18 órától tart vetített képes előadást Munkácsy Mihály: Golgota címmel.[ részletek ]
2018.02.06
Fennállása első budapesti „vendégszereplésére” készül a Székely Nemzeti Múzeum. Az intézmény Kós Károly tervei alapján épült székhelyének felújítása idején a múzeum gyűjteményének több darabját fővárosi kiállítóterek látják vendégül.[ részletek ]
2018.01.28
A Szacsvay Akadémia című előadás-sorozat első előadását január 28-án, vasárnap 18 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.