română  |   english  |   RSS Feed   Facebook


22. Acta (Siculica) 2001/1.

Délkeleti Intézet – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, T3 Kiadó, [Sepsiszentgyörgy –] Csíkszereda, 2002, 413 oldal
Acta (Siculica) 2001/1 (Acta Hargitensia VIII; A [Délkeleti Intézet és a] Csíki Székely Múzeum Évkönyve), [Sepsiszentgyörgy-] Csíkszereda, felelős szerkesztő Szabó András, szerkesztőbizottsági tagok Rákóczy Rozália, Szőcs János, Zsigmond Győző, Barti Levente, szerkesztette és gondozta Wolf Tamás n.a., angol kivonatokat lekt., ill. ford. Szaló Réka, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, tördelőszerkesztő Botos Kamélia, T3 Kiadó (felelős kiadó Tulit Ilona), Sepsiszentgyörgy, 2002, 413 o.

benne: Természettudományok - ªtiinţele naturii: László, Attila: Date asupra evoluţiei paleogeografice a ariei Harghita de Sud şi a sectoarelor limitrofe, în Pleistocen, 9-22; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Neamţ, 23-38; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Suceava, 39-50; Róth András Lajos: Adalékok dr. Pálfy Mór 1904. évi kovásznai kutatásához, 51-59; Horváth, Alpár: Aspecte geografico-turistice ale localităţii Praid (jud. Harghita), 61-72; Zsigmond, Győző: Etnomicologia maghiară în pragul secolului XXI, 73-80; Sántha Tibor: Gelence környéki nagygombák, 81-92; Pál-Fám Ferenc, Lázár Zsolt: Adatok a Rétyi Nyír nagygombavilágához, 93-98; Pataki Csilla: Adatok a Jára völgye Pentatomoideáinak (Insecta: Heteroptera) ismeretéhez, 99-105; Pataki Csilla: Adatok a káposztapoloskák (Eurydema ventrale) táplálékpreferenciájához, 107-110; Krecsák László, Hartel Tibor: Újabb adatok a pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) bánsági és olténiai (Románia) elterjedéséhez, 111-113; Hartel Tibor: Megfigyelések a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) táplálkozási viselkedéséről, 115-120; Hartel Tibor: A kétéltűek veszélyeztetettsége Maros megyében, 121-126; Barti Levente: Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki „Ploti”-barlangokból, 1988-2000, 127-132; Barti Levente: Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România, 133-138; Barti Levente: A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevérpreparátumok jegyzéke, 139-142; Horváth Alpár: Az Erdélyi Gyopár folyóirat szelektív bibliográfiája (1991-2000), 143-156;

Történettudományok - ªtiinţe istorice: Székely Zsolt: Interferenţe şi întrepătrunderi etno-culturale în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului, 159-163; Botár István: Népvándorláskori vaskohászat nyomai Csíkszentsimonban I., 165-174; Gáll, Ervin: Tipologia pieselor din inventarul funerar în secolul X din Bazinul Transilvaniei, 175-210; Ferenczi Géza: A kora Árpád-kori kelet-magyarországi védelmi rendszer kérdésével kapcsolatos magyar nézetek, felfogások fejlődése, 211-230; Albert Ernő: Adatok a határőrség 1762-64-es szervezéséhez, 231-235; Ozsváth Gábor Dániel: 18-19. századi levéltári adatok a Gidófalvi Malmos Közösségről, 237-243; Zachar Péter Krisztián, Boér Laura, Boér Hunor: Erdély folyóinak leírása az 1820-as évekből, 245-255; Papucs András: Erdőkitermelő iparvasutak a Háromszéket ábrázoló térképeken, 257-285; Szőcs Miriam: A csíkkarcfalvi templomkert stációképei, 287-299; Szőcs János: Gergelyffi András, a méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész (1760-1816?), 301-314; Szőcs János: A gyergyóalfalvi Lőrintz Mihály utazási könyve (1847-1867), 315-319; Szőcs János: A gyimesközéploki iskola alapítása, története (1825-1948), 321-335; Berényi Zsuzsanna Ágnes: A zilahi Wesselényi-kör története, 337-347; Andreescu, Andreea: Atitudinea statului român fata de cetăţenii maghiari din Transilvania după 23 august 1944, 349-354; Vincze Gábor: Két háromszéki dokumentum a Magyar Népi Szövetség 1946 eleji válságáról, 355-389; Gagyi József: Adalékok a névadás kérdéséhez Romániában az ötvenes évek elején, 391-397; Zsigmond Győző: A székelyföldi magyar sajtó nyelve a politikai változások tükrében (1989-1999), 399-408; Boér Hunor: A Székelyföld és a keleti magyar többségi tömb 1992-ben, 409-403.2018.04.19
2018. április 19-én, csütörtökön 17 órától a „Tehetségük az isteni kegyelem ajándéka” című, a Berde Mária írónő és Berde Amál festőművész pályaképét bemutató időszakos tárlat záróeseményeként Szebeni Zsuzsanna, a Balassi Intézet sepsiszentgyörgyi fiókjának vezetője, a kiállítás kurátora tart szakavatott tárlatvezetést a Székely Nemzeti Múzeumban. [ részletek ]
2018.04.15
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. április 15-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.03.30
A Székely Nemzeti Múzeum március 30-án, március 31-én, április 1-én és 2-án zárva tart. [ részletek ]
2018.03.29
Március 29-én, csütörtökön reggel 9 órától közszemlére kerül a Székely Nemzeti Múzeum földszinti folyosóján az a leletegyüttes, amely az uzoni Béldi-Mikes kastély 2016-os régészeti kutatása során került elő. [ részletek ]
2018.03.21
A sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum műtárgyvédelmi fertőtlenítés miatt 2018. március 21-én (szerdán) 9 órától - 2018. március 31-éig (szombat) ZÁRVA tartja az 1-2. emeleten található néprajzi kiállításokat![ részletek ]
2018.03.16
A vallásszabadság első kinyilvánításának tiszteletére, március 16-án, pénteken 19 órától hangversenyre és tudományos előadásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
2018.03.14
A Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében [ részletek ]
2018.03.11
A Szacsvay Akadémia előadássorozat következő előadására, 2018. március 11-én, vasárnap 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében kerül sor. [ részletek ]
2018.02.21
2018. február 21-én, szerdán 18 órától különleges programmal várjuk Sepsiszentgyörgy kultúrakedvelő közönségét a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termébe.[ részletek ]
2018.02.19
A Székely Nemzeti Múzeumban február 19-én, hétfőn 18 órától Zsigmond Enikő geológus Izland, ahol az idő születik című könyvének vetítéssel egybekötött bemutatójára kerül sor az intézmény Bartók Termében.[ részletek ]
2018.02.08
Az előadó, dr. Reisinger János irodalomtörténész és bibliakutató február 8-án, csütörtökön 18 órától tart vetített képes előadást Munkácsy Mihály: Golgota címmel.[ részletek ]
2018.02.06
Fennállása első budapesti „vendégszereplésére” készül a Székely Nemzeti Múzeum. Az intézmény Kós Károly tervei alapján épült székhelyének felújítása idején a múzeum gyűjteményének több darabját fővárosi kiállítóterek látják vendégül.[ részletek ]
2018.01.28
A Szacsvay Akadémia című előadás-sorozat első előadását január 28-án, vasárnap 18 órától tartják Sepsiszentgyörgyön a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében. [ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.