română  |   english  |   RSS Feed   Facebook


22. Acta (Siculica) 2001/1.

Délkeleti Intézet – Csíki Székely Múzeum Évkönyve, T3 Kiadó, [Sepsiszentgyörgy –] Csíkszereda, 2002, 413 oldal
Acta (Siculica) 2001/1 (Acta Hargitensia VIII; A [Délkeleti Intézet és a] Csíki Székely Múzeum Évkönyve), [Sepsiszentgyörgy-] Csíkszereda, felelős szerkesztő Szabó András, szerkesztőbizottsági tagok Rákóczy Rozália, Szőcs János, Zsigmond Győző, Barti Levente, szerkesztette és gondozta Wolf Tamás n.a., angol kivonatokat lekt., ill. ford. Szaló Réka, az évkönyvsorozatot grafikailag megtervezte Ütő Gusztáv, tördelőszerkesztő Botos Kamélia, T3 Kiadó (felelős kiadó Tulit Ilona), Sepsiszentgyörgy, 2002, 413 o.

benne: Természettudományok - ªtiinţele naturii: László, Attila: Date asupra evoluţiei paleogeografice a ariei Harghita de Sud şi a sectoarelor limitrofe, în Pleistocen, 9-22; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Neamţ, 23-38; Ghiurca, Virgil: Resurse şi perspective de interes gemologic din jud. Suceava, 39-50; Róth András Lajos: Adalékok dr. Pálfy Mór 1904. évi kovásznai kutatásához, 51-59; Horváth, Alpár: Aspecte geografico-turistice ale localităţii Praid (jud. Harghita), 61-72; Zsigmond, Győző: Etnomicologia maghiară în pragul secolului XXI, 73-80; Sántha Tibor: Gelence környéki nagygombák, 81-92; Pál-Fám Ferenc, Lázár Zsolt: Adatok a Rétyi Nyír nagygombavilágához, 93-98; Pataki Csilla: Adatok a Jára völgye Pentatomoideáinak (Insecta: Heteroptera) ismeretéhez, 99-105; Pataki Csilla: Adatok a káposztapoloskák (Eurydema ventrale) táplálékpreferenciájához, 107-110; Krecsák László, Hartel Tibor: Újabb adatok a pannon gyík (Ablepharus kitaibelii) bánsági és olténiai (Románia) elterjedéséhez, 111-113; Hartel Tibor: Megfigyelések a foltos szalamandra (Salamandra salamandra) táplálkozási viselkedéséről, 115-120; Hartel Tibor: A kétéltűek veszélyeztetettsége Maros megyében, 121-126; Barti Levente: Denevérhibernálási adatok a sepsikőröspataki „Ploti”-barlangokból, 1988-2000, 127-132; Barti Levente: Semnalări ale liliacului nordic (Eptesicus nilssonii Keyserling et Blasius) din România, 133-138; Barti Levente: A szászrégeni Kohl István-gyűjteményben talált denevérpreparátumok jegyzéke, 139-142; Horváth Alpár: Az Erdélyi Gyopár folyóirat szelektív bibliográfiája (1991-2000), 143-156;

Történettudományok - ªtiinţe istorice: Székely Zsolt: Interferenţe şi întrepătrunderi etno-culturale în sud-estul Transilvaniei în epoca bronzului, 159-163; Botár István: Népvándorláskori vaskohászat nyomai Csíkszentsimonban I., 165-174; Gáll, Ervin: Tipologia pieselor din inventarul funerar în secolul X din Bazinul Transilvaniei, 175-210; Ferenczi Géza: A kora Árpád-kori kelet-magyarországi védelmi rendszer kérdésével kapcsolatos magyar nézetek, felfogások fejlődése, 211-230; Albert Ernő: Adatok a határőrség 1762-64-es szervezéséhez, 231-235; Ozsváth Gábor Dániel: 18-19. századi levéltári adatok a Gidófalvi Malmos Közösségről, 237-243; Zachar Péter Krisztián, Boér Laura, Boér Hunor: Erdély folyóinak leírása az 1820-as évekből, 245-255; Papucs András: Erdőkitermelő iparvasutak a Háromszéket ábrázoló térképeken, 257-285; Szőcs Miriam: A csíkkarcfalvi templomkert stációképei, 287-299; Szőcs János: Gergelyffi András, a méltatlanul elfelejtett csíki orvos-vegyész (1760-1816?), 301-314; Szőcs János: A gyergyóalfalvi Lőrintz Mihály utazási könyve (1847-1867), 315-319; Szőcs János: A gyimesközéploki iskola alapítása, története (1825-1948), 321-335; Berényi Zsuzsanna Ágnes: A zilahi Wesselényi-kör története, 337-347; Andreescu, Andreea: Atitudinea statului român fata de cetăţenii maghiari din Transilvania după 23 august 1944, 349-354; Vincze Gábor: Két háromszéki dokumentum a Magyar Népi Szövetség 1946 eleji válságáról, 355-389; Gagyi József: Adalékok a névadás kérdéséhez Romániában az ötvenes évek elején, 391-397; Zsigmond Győző: A székelyföldi magyar sajtó nyelve a politikai változások tükrében (1989-1999), 399-408; Boér Hunor: A Székelyföld és a keleti magyar többségi tömb 1992-ben, 409-403.2018.01.22
A Székely Nemzeti Múzeum, a Balassi Intézet, Magyarország Kulturális Központja, az Erdélyi Református Egyházkerület és a Házsongárd Alapítvány a Magyar Kultúra Napja tiszteletére Tehetségük az „isteni ingyen kegyelem” ajándéka című Dóczyné Berde Amál festőművész és Berde Mária írónő életét bemutató kiállításra hívja a látogatókat 2018. január 22-én, hétfőn 17 órára a múzeum Tolerancia Termébe. [ részletek ]
2018.01.11
2018. január 11-én, csütörtökön 18 órától kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében Dr. Reisinger János irodalomtörténész második vetített képes előadására Munkácsy Mihály: Krisztus Pilátus előtt címmel. [ részletek ]
2018.01.11
2018. január 11-től kezdődően két hétig látható a múzeum előterében Gyárfás Ferenc tanulmányrajza, amely a 2017-es év A hónap műtárgya-sorozatának utolsó darabja.[ részletek ]
2017.12.14
A Székely Nemzeti Múzeum 2017. decemberétől kezdődően fél évig tartó képzőművészeti témájú előadás-sorozatot indít a Bartók Teremben. [ részletek ]
2017.12.12
Szent László alakja krónikákban, falképeken, címerekben címmel szervez konferenciát az Erdélyi Címer- és Zászlótudományi Egyesület a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében december 12-én 18 órai kezdettel. [ részletek ]
2017.12.06
A Kriza János Néprajzi Társaság és a Székely Nemzeti Múzeum kiadásában megjelent Kinda István új könyve a székelyföldi gazdálkodásról.[ részletek ]
2017.11.29
A Székely Nemzeti Múzeum jelentős zászlógyűjteménnyel rendelkezik, amelyek közül kiemelt jelentőségűek a különböző hadi zászlók. [ részletek ]
2017.11.21
2017. november 21-én, kedden 18 órakor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatásra kerül Szentkatolnai Bálint Gábor Válogatott művek című kötete, amelyet a Hargita Kiadóhivatal jelentetett meg a Székely Könyvtár 51. köteteként.[ részletek ]
2017.11.11
A László Kálmán Gombászegyesület és a Székely Nemzeti Múzeum szervezésében november 11-én, szombaton hagyományos gombanapot tartanak, melyre szeretettel várnak minden természetkedvelő családot. [ részletek ]
2017.11.10
2017. november 10-én, pénteken 18 órától a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Termében bemutatják a Hatvan évvel a magyar forradalom után című könyvet. [ részletek ]
2017.11.02
November 2-án, csütörtökön kerül közszemlére a tizedik hónap műtárgya, amely a Székely Nemzeti Múzeum természetrajzi gyűjteményének részét képezi, és amely szorosan kötődik a múzeum legújabb időszakos kiállításához, a budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című tárlatához.[ részletek ]
2017.10.26
A budapesti Magyar Természettudományi Múzeum Jégkorszak című vándorkiállítását ötödik erdélyi helyszínként a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum látja vendégül. [ részletek ]
2017.10.19
2017. október 19-én, csütörtökön délután 18 órától a Magyar Festészet Napja alkalmából kamarakiállítás nyílik, illetve kötetlen beszélgetésre és alkotó foglalkozásra kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Tolerancia Termében. [ részletek ]
2017.10.15
A Székely Nemzeti Múzeumban második alkalommal szervezik meg a Meleté nevet viselő svájci-magyar közös projektet. A foglalkozássorozat vezetői Sara Franchini, Salat-Zakariás Soma és Antonio Planelles 2017. október 15–20. két műhelyfoglalkozásra várják délutánonként a múzeumba a 12 évnél idősebb érdeklődőket.[ részletek ]
2017.10.15
Meleté, a meditáció, testmozgás és gyakorlás múzsájának nevét viseli az a svájci-magyar közös projekt, amelynek célja, hogy svájci zenepedagógusok az általuk felajánlott hangkeltő eszközök segítségével megismertessék a német nyelvterületen elterjedt alapfokú zenei oktatást (“Elementare Musikerziehung”) Sepsiszentgyörgyön is. [ részletek ]
2017.09.28
Szeptember 28-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig utoljára látogatható ingyenesen a Székely Nemzeti Múzeum időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.08.03
Augusztus 3-án, csütörtökön reggel kilenctől este kilenc óráig ingyenesen látogatható a Székely Nemzeti Múzeum legújabb időszakos kiállítása. [ részletek ]
2017.07.28
A Székely Nemzeti Múzeumban 2017. július 28-án, pénteken 18 órától új időszakos kiállítás nyílik Üzenet a frontról – Ferenc tüzér levelei 1914-1918 címmel. [ részletek ]
2017.06.28
Június 29-én, csütörtökön a Székely Nemzeti Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kerül közszemlére a idei hatodik hónap műtárgya. [ részletek ]
2017.06.24
A Székely Nemzeti Múzeumban már évtizedes hagyománnyá vált, hogy a nyári napfordulót különleges programokkal és éjfélig tartó ingyenes nyitvatartással ünnepeljük. Idén sem lesz ez másként, június 24-én, szombaton 18 órától 24 óráig várjuk az érdeklődőket rendhagyó tárlatvezetésekre, zenés-mesés-bábos „kuruttyra”, táncelőadásra, kézműves foglalkozásokra és filmvetítésre. [ részletek ]
2017.05.30
Székelyföld legkorszerűbb múzeuma lesz a sepsiszentgyörgyi Székely Nemzeti Múzeum. A Kós Károly tervezte épületegyüttest európai uniós alapokból újítják fel, a finanszírozási szerződést kedden írták alá a Megyeházán.[ részletek ]
Felelős szerkesztő: Vargha Mihály.
© Copyright: Székely Nemzeti Múzeum, 2015.